Psihologijsko testiranje online dating

Dobro proučite biografiju Prije odlaska na ugovoreni intervju dobro proučite biografiju kako se ne bi doveli u neugodnu situaciju iznošenjem netačnih podataka, a koje biste trebali naglasiti tijekom intervjua.

Osmislite pitanja za intervju Osmislite konkretna pitanja koja ćete postaviti prilikom intervjua za posao.

Kod slobodnog intervjua ispitivač nema unaprijed određena pitanja koja će postaviti kandidatu, već pušta da se kroz intervju otvaraju određene teme.

Trajanje intervjua je varijabilno, i u pravilu zavisi od složenosti radnih zadataka i poziciji za koju ste se prijavili.

Intervju kao takav se može gledati iz perspektive posloprimca i perspektive poslodavca.

Poslodavac koristi intervju da predstavi firmu i da stvori što potpuniju sliku o kandidatu.

Uobičajno je da intervju traje između 15 i 30 minuta.

Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija . Jedan od najbitnijih momenata u procesu traženja posla jeste poziv na intervju.

U praksi danas nailazimo na različite oblike intervjua:strukturirane,polustrukturirane islobodne.

U strukturiranom intervjuu svim kandidatima se postavljaju ista pitanja, formulirana prema zahtjevima konkretnog radnog mjesta.

Pripremite svoj 'prezentacijski materijal' U oglasima za posao često se traže određeni dokumenti: biografija, diplome, certifikati, svjedočanstvo o državljanstvu, preporuke isl.

Ne postoji pisano pravilo o tome što obući, međutim, odabir vaše odjeće značajno djeluje na prvi dojam koji stvarate kod ispitivača.

Search for psihologijsko testiranje online dating:

psihologijsko testiranje online dating-33psihologijsko testiranje online dating-90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “psihologijsko testiranje online dating”